Senaste ändring den 01/07/2022 à 15:30 av Kate Griss

av Erwan COATNOAN DE KERDU

Immateriellt kapitalvärde

Vår kärnverksamhet: värdering av immateriellt kapital

Teknik, efterfrågan, finansiering och mänskliga beredskapsnivåer  TRL: Tekniska beredskapsnivåer

  TRL står för Technology Readiness Level. Denna term används ofta i TRL-skalan. Den används ofta i branschen, särskilt i världen av tekniknyheter. DRL står för Demand Readiness Level, ett rutnät som bygger på TRL-modellen.

  TRL (Technology Readiness Level) eller teknisk beredskapsnivå
  TRL-skalan är uppdelad i nio viktiga steg som gör det möjligt att utvärdera en tekniks mognadsgrad innan den integreras i ett komplett system och industrialiseras. Den följer innovationen under hela dess utveckling, från den enkla idén till marknadsintroduktionen.

  TRL-index
  TRL-indexet gör det möjligt att mäta den tekniska mognadsgraden för en uppfinning, en innovation eller en teknik. Detta gör det möjligt att begränsa riskerna, men också att identifiera de tekniska hindren för att optimera forsknings- och utvecklingsfaserna när det gäller budget, utveckling, sökning av partner osv. Indexet bygger på nio progressiva nivåer som används för att beskriva innovationens mognad. På denna skala motsvarar den första nivån ett projekt som fortfarande befinner sig på "enkel idé"-stadiet, medan den nionde nivån motsvarar ett projekt som "redan finns på marknaden".

  Användningen av indexet
  Indexet för teknisk beredskapsnivå kallas också för indexet för ett projekts tekniska mognadsnivå. När en innovation utformas kan den inte tillämpas omedelbart: den är ännu inte mogen. All ny teknik är därför föremål för test- och experimentprocesser, optimering och realistiska simuleringar som kan gå så långt som till produktion av en demonstrator (nivå 6 och 7 på TRL-skalan). När tekniken har godkänts (TRL-nivåerna 8 och 9) anses innovationen vara redo att marknadsföras eller integreras i ett system (eller delsystem).

  DRL: Nivåer för beredskap för efterfrågan

  DRL (Demand Readiness Level) eller beredskapsnivå för efterfrågan
  DRL-nätet bygger på TRL-modellen och föreslår en egen version av mognadsskalan för ett koncept på marknaden. Även om begreppet marknad är avsett för produkter som är avsedda för marknaden kan det utvidgas till den inre marknaden och därmed till företagets organisation.

  DRL-index
  DRL-nätet och dess index gör det möjligt att identifiera innovationer som eventuellt skulle kunna stöta på problem med tilldelning. För att göra detta finns det också en klassificering med nio nivåer som gör det möjligt att placera konceptet. Den första nivån motsvarar ett "känt" koncept medan den sista nivån är ett "okänt" koncept. Om ett begrepp får en värdering från 1 till 3 anses det därför vara "genombrott".

  FRL: Fund Readiness Levels (nivåerna för fondernas beredskap)

  HRL: Human Readiness Levels (mänskliga beredskapsnivåer)

  Jag vill kunna mäta mitt företags sinnestillstånd på den här punkten och sätta upp mål.

  Jag vill ha hjälp att svara: Kontakta
  använda konfiguratorn
  eller ett utbyte med mellankontoret Kontakt

  Kommentarer

  Dra för att kontrollera

  0
   0
   Din flygplan
   Din flygplan är tomTillbaka till ICV eShop