Immateriellt kapitalvärde

Vår kärnverksamhet: värdering av immateriellt kapital

ICV-app Gold

ICV App GOLD
Premiumlösningen för att utveckla din verksamhet på ett effektivt sätt!

ICV-appen GOLD är ett viktigt digitalt verktyg som är utformat för att förenkla, optimera och säkra den dagliga verksamheten för företag. Appen är enkel att använda och är avgörande för att finansiera era projekt, skydda era innovationer, säkra era immateriella tillgångar och stärka er finansiella kommunikation med solida garantier. Genom att använda ICV App GOLD kan du spara upp till tre dagar per månad genom att minska din administrativa börda.

Viktiga fördelar med ICV App GOLD inkluderar

 • Avancerad ekonomisk förvaltning: Övervaka enkelt ditt kassaflöde, finansiella prognoser, rörelsekapitalbehov (WCR) och avkastning på investeringen (ROI). En dynamisk kapitaliseringstabell och en förhandsbedömning finns också tillgängliga för effektiv strategisk hantering.
 • Gå-tillMarket Strategi: Dra nytta av kontakter med potentiella partners och stöd för att upprätta operativa garantier, samtidigt som du hanterar royalties och de internationella aspekterna av din verksamhet.
 • Innovationssäkerhet och stöd: Få expertråd om hur du skyddar dina skapelser i 152 länder, med stöd för patentansökningar, inrättande av ett kontraktsbibliotek och hantering av den finansiella och skattemässiga tekniken för dina innovationer.
 • Finansiering och värdering: Genomföra en granskning av er ekonomiska modell med personligt stöd för att justera den, och spåra det totala värdet av ert företag, inklusive sweat equity och immateriella rättigheter.
 • Informationsteknik: Bedöm ditt immateriella kapital, planera hanteringen av din immateriella egendom och granska ditt företags tillväxt.

Tjänster som ingår i priset:

 • Introduktion: Skapande av konto, granskning, utbildning och inledande installation.
 • Middle Office: Löpande kontoövervakning.
 • Back Office: Kvartalsvisa uppdateringar.
Inkomst från koporat antal användare
0 a 1 M euro 1
1 a 5 miljoner euro 2
5 a 50 M eur 3
50 till 100 miljoner euro 5
100 till 500 miljoner euro 10

500,00 

per månad
0
  0
  Din färdplan
  Din färdplan är tomÅtergå till ICV eShop