Immateriellt Immateriellt kapitalvärde respekterar våra användares integritet. Det Immateriellt kapitalvärde ("ICV", "ICVapp", "ICVapp R (Research)", "Valuation Capital", "vi") är ett handelsnamn för ICV Agency Ltd., ett aktiebolag som bildats enligt lagstiftningen i England och Wales under företagsnummer 13472650 och med registrerad adress Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, UNITED KINGDOM. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och skyddar din information när du ("användare", "du") besöker och använder vår applikation https://valuation.capital/icv-app/ eller andra webbplatser som ägs och drivs av ICV ("Applikationen"). Denna sekretesspolicy förblir giltig vid ändring av namnet på applikationen, ändring av URL och tillhandahållande av ICV-tjänster av ett av dess dotterbolag eller närstående bolag.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter.

Intangible Capital Value rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy beror på vilka personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in informationen:

 • ICV behöver att utföra a kontrakt med dig

 • har du har gett ICV tillstånd att göra

 • Bearbetning dina personliga information är i ICV legitima intressen

 • ICV behöver att följa med den lag

Intangible Capital Value kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra policyer.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Den rätt att tillgång, uppdatera eller att radera den information vi har om dig.

 • Den rätt av rättelse.

 • Den rätt att att invända.

 • Den rätt av begränsning.

 • Den rätt till data portabilitet

 • Den rätt att återkalla samtycke

Loggfiler

Applikationen följer ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och det är en del av webbhotellens analys. Den information som samlas in

0
  0
  Din färdplan
  Din färdplan är tomÅtergå till ICV eShop