Senaste ändring den 02/10/2022 à 10:40 av Kate Griss

av Erwan COATNOAN DE KERDU

Immateriellt kapitalvärde

Vår kärnverksamhet: värdering av immateriellt kapital

De internationella riktlinjerna för värdering av riskkapital (IPEV)

I International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPVCG) fastställs rekommendationer för värdering av private equity-investeringar, som är avsedda att representera bästa praxis.

Källa

Jag förstår att arbetet med immateriellt kapitalvärde motsvarar mina behov och vill

Efter att WHO klassificerade Covid-19-epidemin som en pandemi i mars 2002 och de många lokala begränsningsåtgärder som följde, drabbades realekonomin hårt.

För att företagen, som är drivkrafter i denna ekonomi, ska kunna tillhandahålla relevant information om värderingen av sina portföljer har International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV) publicerat rekommendationer för dem.

Med tiden är det dock nödvändigt att fråga sig om dessa rekommendationer fortfarande är relevanta.
IPEV ifrågasätter inte de vanliga metoderna för värdering, men riktar företagens uppmärksamhet på faktorer som ofta försummas, men som ändå är av stor betydelse för värderingen av deras företag. Det rör sig bland annat om en djupgående analys av företagets grundläggande faktorer och dess långsiktiga utsikter, dvs. dess värderingar, vision och grundläggande strategi.

IPEV insisterar också på behovet av konsekvens och stringens i de värderingsmetoder som företagen använder.
Varje värdeanalys av ett företag kräver således att bedömningen görs inte bara av de direkta effekterna, i detta fall kassaflödet eller till och med konsumenternas förtroende, utan även av krisens indirekta effekter på kommande år och på affärsmodellen, med andra ord företagets hållbarhet, men även av riskerna och möjligheterna eller till och med av scenarierna för en återhämtning av ekonomin.

Med tanke på pandemins varaktighet påminner IPEV om att det i analyserna också kommer att vara nödvändigt att beakta införlivandet av de element som hittills är kända, konsekvenserna på kort och medellång sikt för det analyserade företaget, utan att glömma att integrera marknadsaktörernas visioner.
Det innebär alltså att värderingen, förutom korrigeringen av engångshändelser, nödvändigtvis måste innehålla mer kvalitativa element, vilket i själva verket motsvarar en bedömning av krisens konsekvenser för affärsmodellerna.

Med tanke på att vissa sektorer är mer skonade än andra, och till och med vissa företag mer än andra inom varje sektor, är det inte heller möjligt att överväga en identisk justering, vad gäller metod och parametrar, för alla branscher. Eftersom företagens situation är olika kan behandlingen inte vara densamma. Metoden måste i själva verket anpassas till företagets situation.

Enligt IPEV bör därför oförmågan att definiera en tydlig prognos inte vara ett legitimt skäl för att behålla de gamla prognoserna. IPEV påminner oss om att analyser med flera scenarier kan användas. Grovt sett är en Monte Carlo-metod inte nödvändigtvis en idealisk lösning. Men att objektivt mäta konsekvenserna av redan klart definierade scenarier är att föredra framför att tillämpa en teoretisk och odokumenterad rabatt.

Man bör dock komma ihåg att IPEV fokuserar de flesta av sina rekommendationer på aktiemarknaden och multiplar.
Sammanfattningsvis visar IPEV:s rekommendationer att en värderingsmetod för alla företag inte är genomförbar. Som redan har nämnts skiljer sig situationerna åt, så att tillämpa samma metod på företag som inte har påverkats på samma sätt är säkert en felaktig bedömning.

På samma sätt är alla värderingsmetoder felbara om de inte har tillämpats i rätt situation och med den konsekvens och noggrannhet som krävs för att lyckas.

Stödjande föreningar

0
    0
    Din flygplan
    Din flygplan är tomTillbaka till ICV eShop