Dernière modification le 12/06/2024 à 21:50 par Back Office Lucyna VC

Immateriellt kapitalvärde

Vår kärnverksamhet: värdering av immateriellt kapital

Höj din Business Value med eCFO VBM: Strategisk ledning för hållbar tillväxt

Definition av Value Business Management (VBM) och identifiering av behov

Value Business Management (VBM) är ett strategiskt tillvägagångssätt som syftar till att maximera företagets värde för aktieägarna genom att anpassa resurser, processer och beslut till värdeskapande mål. På eCFO hjälper vi företag att identifiera sina VBM-behov genom att analysera deras nuvarande resultat, strategiska mål och tillväxtmöjligheter.
Vi använder finansiella indikatorer och djupgående analyser för att förstå företagets styrkor och svagheter och för att fastställa de områden där VBM kan generera mest värde.

Varför välja VBM-alternativet?

Att välja VBM med eCFO innebär:

 

 • Maximera värdeskapandet: Våra VBM-strategier hjälper dig att optimera resurser och maximera vinster samtidigt som du säkerställer hållbar tillväxt.
 • Strategisk anpassning: Vi ser till att alla nivåer i ditt företag är inriktade på värdeskapande mål och undviker intressekonflikter och ineffektivitet.
 • Riskhantering: Vi integrerar en rigorös riskhantering för att skydda dina investeringar och säkerställa ett balanserat beslutsfattande.
 • Mätning av påverkan: Vi tillhandahåller verktyg för att mäta effekten av våra strategier på företagets immateriella värde.

Hur använder man Value Business Management med eCFO?

 1. Validering av behov: Börja med att validera dina specifika behov med ett exakt mål. Definiera vad du vill uppnå när det gäller värdeskapande och identifiera de nödvändiga resurserna i ditt land eller i Europa.
 2. ICV-nätverket: Genom vårt ICV-nätverk stöder vi dig i front office och kopplar samman dig med de experter och resurser som behövs för att uppnå dina mål.
 3. Offertförfrågan och planering: Begär en offert och en detaljerad plan som omfattar flera kvartal eller hela uppdragets varaktighet. Vi kommer att tillhandahålla en exakt plan för att uppnå dina VBM-mål, med tydliga steg och effektmått.
 4. Mätning av påverkan: Använd verktyg som ICV App för att mäta effekten av våra strategier på företagets immateriella värde. Med dessa verktyg kan du följa framstegen och justera strategierna utifrån de resultat som erhålls.

Påverkan av eCFO VBM på värderingen av immateriellt kapital

Att värdera immateriellt kapital, såsom varumärkesrykte, kundrelationer, immateriella rättigheter och humankapital, är avgörande för företagets långsiktiga framgång. eCFO VBM påverkar dessa element positivt på flera sätt:

 • Förbättring av varumärkets rykte: Genom att optimera interna processer och anpassa strategier till värdeskapande bidrar eCFO till att stärka varumärkets anseende. Effektiv värdehantering kan leda till större igenkänning och kundlojalitet.
 • Förstärkning av kundrelationer: I våra strategier ingår att förbättra kundupplevelsen och kundlojaliteten, vilket ökar värdet av kundrelationerna och deras bidrag till företagets totala värde.
 • Värdering av immateriella rättigheter: Genom strategisk förvaltning maximerar vi användningen och skyddet av dina immateriella tillgångar och ökar därmed deras bidrag till företagets värde.
 • Utveckling av humankapitalet: Genom att anpassa företagets mål till medarbetarnas främjar vi en mer produktiv och innovativ arbetsmiljö och ökar därmed värdet på humankapitalet.

Vad gör eCFO Value Business Management konkret?

 • Nystartade företag: För nystartade företag hjälper eCFO VBM till att strukturera och optimera resurserna från början, vilket maximerar chanserna till framgång och snabb tillväxt samtidigt som det säkerställer en rigorös hantering av risker och resurser.
 • Innovativa små och medelstora företag: För innovativa små och medelstora företag maximerar våra strategier avkastningen på FoU-investeringar och anpassar utvecklingsinitiativ till mål för värdeskapande.
 • Medelstora företag: För medelstora företag hjälper eCFO VBM till att samordna olika avdelningar och optimera interna processer för bättre effektivitet och hållbar tillväxt.
 • Investeringsfonder: För investeringsfonder tillhandahåller eCFO VBM verktyg för att utvärdera portföljbolagens resultat och maximera exitvärdet genom att identifiera och utnyttja värdeskapande åtgärder.

Mini frågesport: Validera ditt behov av VBM med eCFO

Svara på följande frågor för att avgöra om eCFO VBM är den perfekta lösningen för ditt företag:  Har du en tydlig strategi för att maximera ditt företags immateriella värde?

  Använder ni för närvarande finansiella indikatorer som NPV, IRR och EVA för att utvärdera resultatet och vägleda era beslut?

  Är era målsättningar i linje med varandra på alla nivåer i företaget, från aktieägare till anställda?

  Har ni identifierat områden där värdebaserad styrning skulle kunna generera betydande tillväxt?

  Har du verktyg för att mäta hur dina strategier påverkar ditt företags immateriella värde?

  Dra för att verifiera

  Varför använda eCFO?

  Genom att välja eCFO för din värdebaserade förvaltning drar du nytta av vår djupa expertis och vårt nätverk av specialiserade partners. Vi förser dig med skräddarsydda strategier och avancerade verktyg för att maximera ditt företags immateriella värde.

  Kontakta oss idag!

  Om du har frågor eller vill veta mer om våra tjänster kan du besöka vår digitala assistent på vår webbplats, kontakta vårt huvudkontor eller begära en demonstration nu. Omvandla din finansiella strategi med eCFO och led ditt företag mot excellens och hållbart välstånd.

  0
   0
   Din färdplan
   Din färdplan är tomÅtergå till ICV eShop