Erwan COATNOAN DE KERDU

Wartość kapitału niematerialnego

Nasza podstawowa działalność: wycena kapitału niematerialnego

VC Labs: Struktura partnerów generalnych w celu przekonania komandytariuszy

Partner operacyjny to profesjonalista, który wspiera liderów biznesowych w ich rozwoju. Udostępnia im swoją wiedzę i sieć kontaktów, aby pomóc im osiągnąć ich cele.
Misje partnera operacyjnego mogą się różnić w zależności od firmy i jej potrzeb.

Mogą one obejmować:

 • Wsparcie strategiczne: partner operacyjny pomaga menedżerowi zdefiniować strategię firmy, wdrożyć plany działania i monitorować je.
 • Wsparcie operacyjne: partner operacyjny zapewnia wiedzę specjalistyczną w określonych obszarach, takich jak marketing, sprzedaż, finanse lub produkcja.
 • Rozwój sieci: partner operacyjny łączy menedżera z potencjalnymi partnerami, takimi jak inwestorzy, klienci lub dostawcy.

Partner operacyjny jest zazwyczaj doświadczonym profesjonalistą, który ma solidne zrozumienie biznesu. Często ma doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub doradzaniu menedżerom.
Zawód partnera operacyjnego przeżywa rozkwit, ponieważ firmy coraz częściej poszukują profesjonalistów, którzy mogą wspierać je w rozwoju.

Oto kilka przykładów konkretnych misji, które może zrealizować partner operacyjny:

 • Pomoc firmie we wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub usługi
 • Wsparcie firmy w ekspansji międzynarodowej
 • Pomoc firmie w restrukturyzacji
 • Pomoc firmie w radzeniu sobie z kryzysem

Partner operacyjny jest cennym partnerem dla liderów biznesu. Może pomóc im osiągnąć cele i rozwijać działalność w sposób zrównoważony.

Priorytetowy partner General w zakresie kapitału wysokiego ryzyka:

 1. Rekrutacja i zarządzanie wysokowydajnym zespołem
 2. Opracowanie jasnej strategii inwestycyjnej
 3. Dokładne wykonanie Due Diligence
 4. Budowanie silnych relacji z przedsiębiorcami
 5. Zapewnienie strategicznego i operacyjnego wsparcia dla spółek portfelowych
 6. Skuteczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 7. Komunikacja z inwestorami i interesariuszami
 8. Rozwijanie i wdrażanie silnej kultury firmy
 9. Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami venture capital
 10. Wkład w ekosystem kapitału wysokiego ryzyka
 11. Rozwój własnej kariery i reputacji
 12. Mieć pozytywny wpływ na świat

1. Opracowanie solidnej strategii inwestycyjnej.

Komplementariusz musi zdefiniować sektory i etapy inwestycji, w które chce inwestować. Musi również opracować proces oceny możliwości inwestycyjnych, który pozwoli mu podejmować świadome decyzje.

2. Budowanie silnej sieci relacji.

Komplementariusz musi spotykać się z przedsiębiorcami, inwestorami i innymi profesjonalistami ze świata technologii i innowacji. Sieć ta pozwoli mu zidentyfikować możliwości inwestycyjne i znaleźć partnerów dla swoich inwestycji.

3. Przeprowadzić dokładne due diligence.

Przed zainwestowaniem w spółkę komplementariusz musi przeprowadzić dokładną analizę due diligence , aby upewnić się, że rozumie ryzyko i możliwości związane z inwestycją. Ta due diligence zazwyczaj obejmuje analizę finansową, analizę rynku i ocenę zespołu zarządzającego.

4. Budowanie bliskich relacji z przedsiębiorcami.

Komplementariusz musi być strategicznym partnerem dla przedsiębiorców. Musi pomagać im rozwijać działalność i odnosić sukcesy.

5. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Komplementariusz musi monitorować rozwój spółek w swoim portfelu i podejmować niezbędne środki w celu zapewnienia ich sukcesu. Środki te mogą obejmować doradztwo dla przedsiębiorców, wsparcie finansowe i wprowadzanie nowych inwestorów.

6. Promowanie inwestycji.

Komplementariusz musi promować inwestycje swojego funduszu wśród potencjalnych inwestorów. Musi przedstawić im możliwości inwestycyjne i wyjaśnić, dlaczego są one interesujące.

7. Zarządzanie relacjami inwestorskimi.

Komplementariusz musi utrzymywać silne relacje z inwestorami funduszu. Musi informować ich o postępach inwestycji i odpowiadać na ich pytania.

8. Zarządzanie finansami funduszu.

Komplementariusz musi odpowiedzialnie zarządzać finansami funduszu. Musi zapewnić, że fundusz posiada niezbędne zasoby do inwestowania w nowe spółki.

9. Opracowanie marki funduszu.

Komplementariusz musi rozwijać markę funduszu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów i promowania inwestycji funduszu.

10. Bądź na bieżąco z trendami rynkowymi.

Komplementariusz musi być na bieżąco z trendami rynkowymi w zakresie technologii i innowacji. Umożliwi mu to podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

11. Uczyć się i rozwijać.

Komplementariusz musi stale się uczyć. Musi być na bieżąco z najnowszymi innowacjami i trendami rynkowymi.

12. Mieć długoterminową wizję.

Komplementariusz musi mieć długoterminową wizję sukcesu swojego funduszu. Musi rozumieć, że inwestycje venture capital wymagają czasu, aby przynieść owoce.
Priorytety te są niezbędne dla sukcesu komplementariusza venture capital.

Doświadczenie Intangible Capital Value z ponad 9000 innowacyjnych firm w kilku krajach w kilku językach z oprogramowaniem SaaS, które digitalizuje zawód partnera operacyjnego i pozwala na spełnienie ogólnych celów partnera, aby przekonać LP, jest wyjątkowym i cennym doświadczeniem.
Intangible Capital Value to firma konsultingowa specjalizująca się w wycenie wartości niematerialnych i prawnych. Opracowała oprogramowanie SaaS, które pozwala partnerom operacyjnym zdigitalizować swoją działalność i spełnić ogólne cele. partner, aby przekonać LP.

Oprogramowanie to umożliwia partnerom operacyjnym

 • Efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Monitorowanie wyników spółek portfelowych
 • Podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych
 • Komunikacja z inwestorami i interesariuszami

Oprogramowanie jest dostępne w wielu językach i jest używane przez partnerów operacyjnych na całym świecie.

Oto kilka przykładów, w jaki sposób oprogramowanie Intangible Capital Value może pomóc partnerom operacyjnym w osiągnięciu ogólnych celów. partner, aby przekonać LP:

 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym: Oprogramowanie umożliwia partnerom operacyjnym monitorowanie wyników ich inwestycji w czasie rzeczywistym. Pozwala im to podejmować świadome decyzje dotyczące tego, które inwestycje zatrzymać, sprzedać lub refinansować.
 • Monitoring wyniki spółek portfelowych: Oprogramowanie umożliwia partnerom operacyjnym gromadzenie i analizowanie danych dotyczących wyników spółek portfelowych. Pozwala im to monitorować ewolucję wartości tych firm i uzasadniać swoje inwestycje przed LP.
 • Podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych: Oprogramowanie umożliwia partnerom operacyjnym dostęp do danych i analiz z różnych sektorów, rynków i firm. Pozwala im to podejmować bardziej świadome i opłacalne decyzje inwestycyjne.
 • Komunikacja z inwestorami i interesariuszami: Oprogramowanie umożliwia partnerom operacyjnym skuteczną komunikację z inwestorami i interesariuszami. Pozwala im to uzasadnić swoje inwestycje i zademonstrować wartość dodaną, jaką wnoszą do spółek portfelowych.

6 punktów, aby zabezpieczyć inwestycję LP i przekonać go:

1. Śledzenie wskaźników KPI

Inwestorzy indywidualni są przede wszystkim zainteresowani wynikami spółek, w które inwestują. Niezbędne jest zatem monitorowanie kluczowych wskaźników KPI tych spółek w rygorystyczny i przejrzysty sposób. Kluczowe KPI mogą obejmować takie wskaźniki, jak wzrost przychodów, marża zysku, zadowolenie klientów itp.

2. Współczynniki

LP często wykorzystują wskaźniki finansowe do oceny wyników spółek. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć te wskaźniki i upewnić się, że spółki, w które inwestujesz, mają zdrowe wskaźniki.

3. Aktywacja przyspieszenia wejścia na rynek

Wejście na rynek (GTM) to proces, w którym firma wprowadza na rynek swoje produkty lub usługi. LP poszukują firm, które mają silny GTM i są w stanie szybko generować przychody.

4. Prognozy do optymalizacji

Inwestorzy LP doceniają inwestorów, którzy poświęcają czas na sporządzanie dokładnych prognoz. Prognozy te mogą pomóc LP w ocenie potencjału wzrostu spółek i podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

5. Strukturyzacja przedsiębiorstw

Inwestorzy LP poszukują spółek o dobrej strukturze i solidnym modelu biznesowym. Lubią także firmy, które mają doświadczony i kompetentny zespół zarządzający.

6. Regularna komunikacja

Inwestorzy indywidualni chcą być na bieżąco informowani o wynikach spółek, w które inwestują. Dlatego ważne jest, aby regularnie komunikować się z nimi i dostarczać im dokładnych i aktualnych informacji.

Oto kilka konkretnych przykładów, w jaki sposób można wdrożyć te punkty, aby zabezpieczyć inwestycję LP:

 • Śledzenie KPI: Możesz użyć oprogramowania do śledzenia KPI, aby zbierać i analizować dane dotyczące wyników spółek, w które inwestujesz. Można również organizować regularne spotkania z zarządami spółek w celu omówienia ich wyników.
 • Wskaźniki: Możesz skonsultować się z ekspertami finansowymi, którzy pomogą Ci zrozumieć wskaźniki finansowe i ocenić wyniki biznesowe. Możesz także skonfigurować pulpit finansowy, aby śledzić wskaźniki spółek, w które inwestujesz.
 • Przyspieszenie aktywacji na rynku: Możesz pomóc firmom w opracowaniu strategii GTM, zapewniając wskazówki i zasoby. Możesz także tworzyć programy szkoleniowe dla zespołów sprzedaży i marketingu firm.
 • Prognoza do optymalizacji: Możesz współpracować z zespołami zarządzającymi firmami w celu opracowania dokładnych prognoz. Możesz także korzystać z narzędzi do analizy predykcyjnej, aby pomóc firmom zidentyfikować możliwości rozwoju.
 • Strukturyzacja przedsiębiorstw: Możesz pomóc firmom wdrożyć silne procesy i systemy. Możesz także współpracować z zespołami zarządzającymi firmami w celu opracowania silnego modelu biznesowego.
 • Regularna komunikacja: Możesz ustalić regularny harmonogram komunikacji z partnerami biznesowymi. Możesz także korzystać z narzędzi komunikacyjnych, takich jak połączenia wideo, e-maile i raporty, aby komunikować się z LP.

Postępując zgodnie z tymi punktami, możesz zwiększyć swoje szanse na zabezpieczenie inwestycji LP i przekonanie go, że twój fundusz jest solidną inwestycją.

0
  0
  Twoja Flight Plan
  Twój Flight Plan jest pustyWróć do ICV eShop