Pierwsza modyfikacja 01/07/2022 ŕ 15:29 przez Kate Griss

Erwan COATNOAN DE KERDU

Wartość kapitału niematerialnego

Nasza podstawowa działalność: wycena kapitału niematerialnego

Biznesplan
Votre Business Model Canvas

Model biznesowy canvas jest narzędziem, które wykorzystuje się do prostego przekształcenia modelu ekonomicznego przedsiębiorstwa. Dane wejściowe mogą się zmieniać, a przegląd jest zatwierdzany przez Middle Office.

  VOUS

  Przedsiębiorstwo   

  STRONY  DZIAŁALNOŚĆ CLES
  RESSOURCES CLES


  PROPOZYCJA WARTOŚCI  SEGMENTY MARSZU
  [textarea* user placeholder "Qui sont les "user" ?"]

  [textarea* stakeholders placeholder "Qui sont les parties prenantes "stakeholders" ?"]

  STRUCTURE DE COUTS
  STRUMIEŃ DOCHODÓW
  RELACJE KLIENCI

   

  CANAUX  Remarques

  Due Diligence

  PROGNOZA FINANSOWA I WNIOSEK O FINANSOWANIE

  Przeciągnij, aby zweryfikować

  0
   0
   Twoja Flight Plan
   Twój Flight Plan jest pustyWróć do ICV eShop